slide-1-sub
slide-2-sub

Prošnja za sodelovanje v raziskavi o supervizijskem odnosu

Sem absolventka študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sem pod mentorstvom prof. dr. Anje Podlesek za diplomsko nalogo prevedla Vprašalnik supervizijskega odnosa (Supervisory Relationship Questionnaire – SRQ; Palomo, 2010). To bi bil prvi vprašalnik v slovenskem jeziku, s katerim bi lahko ocenjevali celostni odnos med supervizorjem in supervizantom.

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje in pomoč, ker za raziskavo potrebujem zelo velik vzorec udeležencev. Ogromno bi mi pomenilo, če bi lahko rešili anketo in jo po možnosti v čim večjem številu posredovali svojim kolegom, prijateljem in znancem, za katere menite, da imajo/so imeli vsaj eno od naštetega:

  • individualno supervizijo,
  • skupinsko supervizijo,
  • timsko supervizijo,
  • intervizijo,
  • mentorstvo v času pripravništva oz. usposabljanja.

Reševanje ankete traja le približno 10 minut in ker so uporabne le ankete, ki so rešene do konca, vas lepo prosim, da z reševanjem ne zaključite predčasno.

Do spletne ankete lahko dostopate TUKAJ ali preko naslednjega spletnega naslova: https://www.1ka.si/a/95334

Vprašalnik bi kot prvi vprašalnik za merjenje značilnosti tega strokovnega odnosa v slovenskem jeziku veliko doprinesel k merjenju supervizijskega odnosa v Sloveniji, k nadaljnjemu raziskovanju tega odnosa, možnosti za izboljšanje le-tega in k vpeljavi novih, izboljšanih programov supervizije v slovenski praksi.

Za kakršna koli vprašanja sem vam na voljo na: tea.skrbinsek@gmail.com.

Iskrena hvala za vsakršno pomoč.

Z lepimi pozdravi,

Tea Skrbinšek