slide-1-sub
slide-2-sub

Nives Voloder Hari

Terapijo izvaja na naslovu: Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana

Telefon: 030 326 215
e-naslov: nivesvoloder@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna  psihoterapija
Izobrazba: mag. socialne pedagogike
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka