slide-1-sub
slide-2-sub

Nives Košir Maček

Terapijo izvaja na naslovu: Kranj, on-line

Telefon: 041 272 391

e-naslov: info@psihoterapija-nkm.si
Spletna stran: www.psihoterapija-nkm.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: Uni. dipl. socialna pedagoginja
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize