slide-1-sub
slide-2-sub

Nina Dolinar

Terapijo izvaja na naslovu: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica in online

Telefon: 070 766 917
e-naslov: info@ninadolinar.si
Spletna stran: www.ninadolinar.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.soc.ped.
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize