slide-1-sub
slide-2-sub

Natalija Vukan

Terapijo izvaja na naslovu: Slovenska ulica 17, Murska Sobota

Telefon: 070 907 707
e-naslov: info@psihoterapija-up.si
Spletna stran: https://www.psihoterapija-up.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl. filozofinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka