slide-1-sub
slide-2-sub

Mojca Omerzu

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljana, Zaloška 69

Telefon: 040 458 680
e-naslov: MojcaOmerzu.pt@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: relacijska integrativna psihoterapija, EMDR
Izobrazba: univ. dipl. soc., mag. znanosti
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije