slide-1-sub
slide-2-sub

Mojca Majerle

Terapijo izvaja na naslovu: Parmova ul 14, 1000 Ljubljana

Telefon: 040 568 530
e-naslov: mojca.majerle@zanos.si
Spletna stran: www.zanos.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka