slide-1-sub
slide-2-sub

Mihael Černetič

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljanska ulica 58, Maribor

Telefon: 031 733 619
e-naslov: potnaprej@potnaprej.si
Spletna stran: www.potnaprej.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. psiholog, doktor psiholoških znanosti, doktor psiholoških znanosti, docent za področje psihoterapevtske znanosti, supervizor (EUROCPS, IPSA)
Študijska stopnja: certificirani integrativni psihoterapevt, supervizor