slide-1-sub
slide-2-sub

Metka Sever

Terapijo izvaja na naslovu: Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: metka.sever@defuzija.si
Spletna stran: www.defuzija.si/o-nas/metka sever/
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: magistra psihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije