slide-1-sub
slide-2-sub

Meta Soklič

Terapijo izvaja na naslovu: Gorenjska cesta 25, Radovljica

Telefon: 041 29 30 60
e-naslov: info@espera.si
Spletna stran: www.espera.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psih.
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka