slide-1-sub
slide-2-sub

Matjaž Košir

Terapijo izvaja na naslovu: Žolgerjeva 20, Ljubljana

Telefon: 041 399 840
e-naslov: matjaz.kosir@psiho-terapevt.si
Spletna stran: www.psiho-terapevt.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: dipl.pedagog
Študijska stopnja: specializant transakcijske analize