slide-1-sub
slide-2-sub

Mateja Vodnik

Terapijo izvaja na naslovu: Volčičeva 19 a, Novo mesto

Telefon: 041 717 752
e-naslov: vodnik.mateja@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: , magistra znanosti, prof. soc. ped. , gestalt pedagog
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka