slide-1-sub
slide-2-sub

Mateja Škorc

Terapijo izvaja na naslovu: Kranj

Telefon: 031 654 261
e-naslov: mateja.skorc@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza,PTSTA-P Emocionalno fokusirana terapija za pare, EMDR, Brainspotting
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja, dipl. ekonomistka
Študijska stopnja: certificirana transakcijsko analitična terapevtka