slide-1-sub
slide-2-sub

Marjan Zupančič

Terapijo izvaja na naslovu: Poslovna cona A 35, Šenčur pri Kranju

Telefon: 041 631 104
e-naslov: marjan@psihoterapevt.si
Spletna stran: www.psihoterapevt.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, brainspotting
Izobrazba: mag. obramboslovja in managementa
Študijska stopnja: certificirani integrativni psihoterapevt