slide-1-sub
slide-2-sub

Marinka Černetič

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljanska ulica 58, 2000 Maribor, na daljavo

Telefon: 041 592 299
e-naslov: potnaprej@potnaprej.si
Spletna stran: www.potnaprej.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: prof. slov. jezika in knjiž.
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka