slide-1-sub
slide-2-sub

Manca Jarc

Terapijo izvaja na naslovu: Kidričeva 9, Nova gorica.

Telefon: 041 967 340
e-naslov: manca.jarc66@gmail.com
Spletna stran: www.manca-jarc.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: Integrativna Transakcijska analiza
Izobrazba: univ. dipl. psiholog
Študijska stopnja: specializant  TA