slide-1-sub
slide-2-sub

Maja Terbižan

Terapijo izvaja na naslovu: Vipavska cesta 4 g, Ajdovščina

Telefon: 031 434 105
e-naslov: maja.terbizan@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ. dipl. psihologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije