slide-1-sub
slide-2-sub

Maja Sedmak Cvelbar

Terapijo izvaja na naslovu: Partizanska cesta 82, 6210 Sežana

Telefon: 041 388 169
e-naslov: maja.sedmak@osebna-terapija.com
Spletna stran: www.osebna-terapija.com
Vrsta terapije: individualna,partnerska,  skupinska
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza, PTSTA
Izobrazba: univ. dipl. psiholog
Študijska stopnja: certificirana transakcijsko analitična terapevtka