slide-1-sub
slide-2-sub

Maja Bajt

Terapijo izvaja na naslovu: Stritarjeva 5, 4000 Kranj

Telefon: 041 572 976
e-naslov: info@tukaj-zdaj.si, mm.bajt@gmail.com
Spletna stran: www.tukaj-zdaj.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, brainspotting
Izobrazba: univ. dipl. psih., mag. znanosti
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka