slide-1-sub
slide-2-sub

Lorena Božac Deležan

Terapijo izvaja na naslovu: Rusjanov trg 1, Ljubljana

Telefon: 041 614 099
e-naslov: lorena.bozac@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: dipl.soc.delavka
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka