slide-1-sub
slide-2-sub

LETNA ŠOLA TRANSAKCIJSKE ANALIZE V ZAGREBU.

Poštovane kolegice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na Ljetnoj školi transakcijske analize u organizaciji Udruge transakcijske analize Hrvatske i Europske asocijacije transakcijske analize. Dvodnevni program biti će bogat radionicama stranih i domaćih stručnjaka i predavača iz psihoterapijskog, edukacijskog i organizacijskog područja transakcijske analize. Namijenjen je svim stručnjacima koji rade s ljudima (psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, rehabilitatori, socijalni pedagozi, socijalni radnici…).

Program će se odvijati u hotelu Internacional 13. i 14. svibnja.

Rana kotizacija:
EATA/UTA članovi: 70€ – 525kn
NON-EATA/UTA članovi: 90 € – 675kn
Do: 31.03.2017.

Kasna kotizacija:
EATA/UTA članovi: 90€ – 675kn
NON-EATA/UTA članovi: 110€ – 825kn

Program ljetne škole:

Subota, 13.05.2017.

8:30-9:00 Registracija
9:00-09:30 dvorana Mediteran
Otvaranje (Vanda Kos Jerković, UTA i Krispijn Plettenberg, EATA)
9:30-10:30 dvorana Mediteran
Mark Widdowson, TSTA-P
Activating the internal nurturing parent
Predavanje, jezik: engleski
10:30-10:45 Pauza za kavu
10:45-12:45 dvorana Mediteran                                       dvorana Kornati
Nevenka Miljković, PTSTA-E                  Alesandra Pierini, TSTA-P
TA u edukaciji ili edukacijska TA    TA Methods in Child psychotherapy
radionica, jezik: srpski                          radionica, jezik: engleski
12:45-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:45 dvorana Mediteran                                                     dvorana Kornati
Nada Žanko, TSTA-P                                               Krispijn Plettenberg
Pogled na teenagere iz TA perspektive               Looking at organizations
radionica, jezik: hrvatski                                      radionica, jezik: engleski
15:45-16:00 Pauza za kavu
16:00-18:00

dvorana Mediteran                                                    dvorana Kornati
Leilani Mitchell, TSTA-P                      Barbara Repinc Zupančič, PTSTA-P
What is Psychological Health?                    Can I be just »good enough«?
radionica, jezik: engleski                                  radionica, jezik: engleski

Nedelja, 14. 05. 2017

 

9:00-10:00 dvorana Mediteran
Evelyne Papaux, TSTA-E
Round and round the permission wheel
predavanje, jezik: engleski
10:00-10:30 Pauza za kavu/poster prezentacija TAPACY
10:30-12:15

dvorana Mediteran                                                     dvorana Kornati
Tatjana Gjurković, PTSTA-P                          Jelena Vrsaljko, PTSTA-P
Kreativna i razigrana supervizija         Zaštita u radu s drugačijimklijentim
radionica, jezik: hrvatski, engleski                   radionica, jezik: hrvatski

12:15-13:30 Pauza za ručak
13:30-15:30 dvorana Mediteran                                               dvorana Kornati
Mark Widdowson, TSTA-P                             Peter Flowerdew, PTSTA-P
Principles of effective                                Asperger’s in the Therapy Room:
psychotherapy for anxiety                Working with a different kind of mind
radionica, jezik: engleski                                  radionica, jezik: engleski
15:30-15:45 Pauza za kavu
15:45-17:30 dvorana Mediteran                                                    dvorana Kornati
Ana Marija Vidjak                                                Josip Bošnjaković, CTA-P
Transparentnost rada u                                  Socio-kognitivna transakcijska
organizacijama – model trorukog                                      analiza
ugovora
radionica, jezik: hrvatski, engleski                   radionica, jezik: hrvatski
17:30-18:00 dvorana Mediteran
Zatvaranje ljetne škole!

O bilo kakvim novostima i eventualnim izmjenama biti ćete informirani. Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite svim zainteresiranima.

Organizacijski tim ljetne škole