slide-1-sub
slide-2-sub

Laura Ira Tratnik

Terapijo izvaja na naslovu: Ulica 28. maja št. 1, Ljubljana

Telefon: 041 715 459
e-naslov: laura@laura-psihoterapija.net
Spletna stran: www.laura-psihoterapija.net
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.oblik.vizualnih komunikacij
Študijska stopnja: certificirana transakcijsko analitična terapevtka