slide-1-sub
slide-2-sub

Ksenja Kos

Terapijo izvaja na naslovu: Čarmanova ulica 19, 1215 Medvode

Telefon: 041 966 533
e-naslov: ksenjakos.psihoterapija@gmail.com
Domača stran: www.pskk.si
Vrsta terapije:
individualna, partnerska, otroška, skupinska
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza, psihoterapija otrok in mladostnikov
Izobrazba: univ.dipl. pedag.in prof.soc.
Študijska stopnja: certificirana transakcijsko analitična terapevtka,