slide-1-sub
slide-2-sub

Kristina Bratina

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 031 850 960
e-naslov: kristina.bratina@gmail.com
Spletna stran: www.kristinabratina.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psiholog
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije