slide-1-sub
slide-2-sub

Katarina Tomažič

Terapijo izvaja na naslovu: Partizanska ulica 33/b, Sežana

Telefon: 040 327 393
e-naslov: info@psihoterapija-katarina.si
Spletna stran: www.psihoterapija-katarina.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. sociologije socialnega dela v skupnosti
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije