slide-1-sub
slide-2-sub

Mag. Katarina K. Valentini

Terapijo izvaja na naslovu:  TPC Murgle, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana; 142 Cromwell Road, SW74EF London

Telefon:
E-naslov: katarinakvalentini@gmail.com

Spletna stran: www.katarinakvalentini.com
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: magistrica mednarodnih odnosov
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka