slide-1-sub
slide-2-sub

Karmen Urška Modic

Karmen Urška Modic

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 7, Ljubljana

Telefon: +61 (0)4744 82757
e-naslov: modickarmen@yahoo.comkarmen7.modic7@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psih.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije