slide-1-sub
slide-2-sub

Karin Kanc Hanžel

Terapijo izvaja na naslovu: Židovska ulica 1, Ljubljana

e-naslov: karin.kanc@he.si
Spletna stran: jazindiabetes.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: dr.medicine, diabetologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka