slide-1-sub
slide-2-sub

Jasmina Sanda

Terapijo izvaja na naslovu: Ulica Nade Učakar, Ljubljana

Telefon: 040 891 467
e-naslov: jasmina.sanda@gmail.com
Spletna stran: https://jasminasanda.si/
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija, zakonska in družinska terapija
Izobrazba: magistrica zakonskih in družinskih študijev
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije