slide-1-sub
slide-2-sub

Jasmina Godec

Terapijo izvaja na naslovu: Maribor, Ljubljana

Telefon: 041 231 343
e-naslov: jasgodec@gmail.com
Spletna stran: http://zacuti.com/
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: mag. ing. medijskih komunikacij, novinarka
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije