slide-1-sub
slide-2-sub

Janja Krčar Soldo

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 031 468 950
e-naslov: janja.krcar@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska
Izobrazba: psihologinja
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije