slide-1-sub
slide-2-sub

Jana Potočnik

Jana Potočnik

Terapijo izvaja na naslovu: Na jami 9, 1000 Ljubljana

Telefon: 040 350 936
e-naslov: psihoterapija@janapotocnik.si
Spletna stran: www.janapotocnik.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, brainspotting
Izobrazba: univ.dipl.komunikologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka