slide-1-sub
slide-2-sub

Ivan Mauko Jug

Terapijo izvaja na naslovu: Celje, Maribor

Telefon: 040 556 591
e-naslov: info@ipp.si
Spletna stran: www.ipp.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: magister psihologije, magister obramboslovja
Študijska stopnja: certificirani integrativni terapevt