slide-1-sub
slide-2-sub

Eva Veršič

Terapijo izvaja na naslovu: Parmova 14, Ljubljana

Telefon: 031 561 907
e-naslov: psihoterapija@zavodpsimed.si
Spletna stran: www.zavodpsimed.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: Magistrica socialnega dela na področju duševnega zdravja (mag. soc. del.)
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka