slide-1-sub
slide-2-sub

Eva Breznik

Terapijo izvaja na naslovu: Trg komandanta Staneta 12, Ljubljana

Telefon: 040 743 535
e-naslov: breznik.e@gmail.com, eva@center-motus.si
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl. socialna pedagoginja
Študijska stopnja: specializantka IP