slide-1-sub
slide-2-sub

Elizabeta Vovko

Terapijo izvaja na naslovu: Savska cesta 3a, Ljubljana

Telefon: 031 336 272
e-naslov: beti.vovko@gmail.com
Domača stran: www.drustvo-metulj.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska, EMDR
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja
Študijska stopnja: certificirana integrativna terapevtka