slide-1-sub
slide-2-sub

Edina Šifrar

Terapijo izvaja na naslovu: Glavna Cesta 24, 4290 Tržič, Medvedova cesta 28, 1000 Ljubljana

Telefon: 031 436 866
e-naslov: edina@spiritus.si
Spletna stran: www.spiritus.si
Vrsta terapije: individualna, partnerska, skupinska
Terapevtska usmeritev: Transakcijska analiza
Izobrazba: dipl. Varstvoslovka, (mag. Psihosocialne pomoči – v teku)
Študijska stopnja: specializantka  TA