slide-1-sub
slide-2-sub

Dražen Šumiga

Terapijo izvaja na naslovu: Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Telefon:
e-naslov: drazen.sumiga@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, skupinska
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: doktor znanosti, prof. fil. in soc.
Študijska stopnja: certificiran integrativni psihoterapevt