slide-1-sub
slide-2-sub

Darja Taisa Cerkvenik

Terapijo izvaja na naslovu: Medvedova cesta 28, Ljubljana, na daljavo

Telefon: 031 505 788
e-naslov: taisa@taisa.si
Spletna stran: www.taisa.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija
Izobrazba: prof. defektologije
Študijska stopnja: certificirana integrativna psihoterapevtka