slide-1-sub
slide-2-sub

Novice

Vabilo

VPIS V SPECIALISTIČNO
IZOBRAŽEVANJE IZ TRANSAKCIJSKO-ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

šolsko leto 2017

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana sporoča, da vpisujemo novo generacijo v štiriletno izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije (TA-202). Izobraževanje se bo pričelo januarja 2017. V treningu bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA).

Pogoj za vpis na študij TA-202 je opravljeno uvodno izobraževanje iz transakcijske analize (TA-101). Več informacij o izobraževanju lahko najdete v priponki.

Vabilo (PDF) »

Preberite več »

Prošnja za sodelovanje v raziskavi o supervizijskem odnosu

Sem absolventka študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sem pod mentorstvom prof. dr. Anje Podlesek za diplomsko nalogo prevedla Vprašalnik supervizijskega odnosa (Supervisory Relationship Questionnaire – SRQ; Palomo, 2010). To bi bil prvi vprašalnik v slovenskem jeziku, s katerim bi lahko ocenjevali celostni odnos med supervizorjem in supervizantom.

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje in pomoč, ker za raziskavo potrebujem zelo velik vzorec udeležencev. Ogromno bi mi pomenilo, če bi lahko rešili anketo in jo po možnosti v čim večjem številu posredovali svojim kolegom, prijateljem in znancem, za katere menite, da imajo/so imeli vsaj eno od naštetega:

  • individualno supervizijo,
  • skupinsko supervizijo,
  • timsko supervizijo,
  • intervizijo,
  • mentorstvo v času pripravništva oz. usposabljanja.

Reševanje ankete traja le približno 10 minut in ker so uporabne le ankete, ki so rešene do konca, vas lepo prosim, da z reševanjem ne zaključite predčasno. (več …)

Preberite več »