slide-1-sub
slide-2-sub

Novice

Prošnja za sodelovanje v raziskavi o supervizijskem odnosu

Sem absolventka študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sem pod mentorstvom prof. dr. Anje Podlesek za diplomsko nalogo prevedla Vprašalnik supervizijskega odnosa (Supervisory Relationship Questionnaire – SRQ; Palomo, 2010). To bi bil prvi vprašalnik v slovenskem jeziku, s katerim bi lahko ocenjevali celostni odnos med supervizorjem in supervizantom.

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje in pomoč, ker za raziskavo potrebujem zelo velik vzorec udeležencev. Ogromno bi mi pomenilo, če bi lahko rešili anketo in jo po možnosti v čim večjem številu posredovali svojim kolegom, prijateljem in znancem, za katere menite, da imajo/so imeli vsaj eno od naštetega:

  • individualno supervizijo,
  • skupinsko supervizijo,
  • timsko supervizijo,
  • intervizijo,
  • mentorstvo v času pripravništva oz. usposabljanja.

Reševanje ankete traja le približno 10 minut in ker so uporabne le ankete, ki so rešene do konca, vas lepo prosim, da z reševanjem ne zaključite predčasno. (več …)

Preberite več »