slide-1-sub
slide-2-sub

Novice

LETNA ŠOLA TRANSAKCIJSKE ANALIZE V ZAGREBU.

Poštovane kolegice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na Ljetnoj školi transakcijske analize u organizaciji Udruge transakcijske analize Hrvatske i Europske asocijacije transakcijske analize. Dvodnevni program biti će bogat radionicama stranih i domaćih stručnjaka i predavača iz psihoterapijskog, edukacijskog i organizacijskog područja transakcijske analize. Namijenjen je svim stručnjacima koji rade s ljudima (psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, rehabilitatori, socijalni pedagozi, socijalni radnici…).

Program će se odvijati u hotelu Internacional 13. i 14. svibnja.

Rana kotizacija:
EATA/UTA članovi: 70€ – 525kn
NON-EATA/UTA članovi: 90 € – 675kn
Do: 31.03.2017.

Kasna kotizacija:
EATA/UTA članovi: 90€ – 675kn
NON-EATA/UTA članovi: 110€ – 825kn

Program ljetne škole:

Subota, 13.05.2017.

8:30-9:00 Registracija
9:00-09:30 dvorana Mediteran
Otvaranje (Vanda Kos Jerković, UTA i Krispijn Plettenberg, EATA)
9:30-10:30 dvorana Mediteran
Mark Widdowson, TSTA-P
Activating the internal nurturing parent
Predavanje, jezik: engleski
10:30-10:45 Pauza za kavu
10:45-12:45 dvorana Mediteran                                       dvorana Kornati
Nevenka Miljković, PTSTA-E                  Alesandra Pierini, TSTA-P
TA u edukaciji ili edukacijska TA    TA Methods in Child psychotherapy
radionica, jezik: srpski                          radionica, jezik: engleski
12:45-14:00 Pauza za ručak
14:00-15:45 dvorana Mediteran                                                     dvorana Kornati
Nada Žanko, TSTA-P                                               Krispijn Plettenberg
Pogled na teenagere iz TA perspektive               Looking at organizations
radionica, jezik: hrvatski                                      radionica, jezik: engleski
15:45-16:00 Pauza za kavu
16:00-18:00

dvorana Mediteran                                                    dvorana Kornati
Leilani Mitchell, TSTA-P                      Barbara Repinc Zupančič, PTSTA-P
What is Psychological Health?                    Can I be just »good enough«?
radionica, jezik: engleski                                  radionica, jezik: engleski

Nedelja, 14. 05. 2017

 

9:00-10:00 dvorana Mediteran
Evelyne Papaux, TSTA-E
Round and round the permission wheel
predavanje, jezik: engleski
10:00-10:30 Pauza za kavu/poster prezentacija TAPACY
10:30-12:15

dvorana Mediteran                                                     dvorana Kornati
Tatjana Gjurković, PTSTA-P                          Jelena Vrsaljko, PTSTA-P
Kreativna i razigrana supervizija         Zaštita u radu s drugačijimklijentim
radionica, jezik: hrvatski, engleski                   radionica, jezik: hrvatski

12:15-13:30 Pauza za ručak
13:30-15:30 dvorana Mediteran                                               dvorana Kornati
Mark Widdowson, TSTA-P                             Peter Flowerdew, PTSTA-P
Principles of effective                                Asperger’s in the Therapy Room:
psychotherapy for anxiety                Working with a different kind of mind
radionica, jezik: engleski                                  radionica, jezik: engleski
15:30-15:45 Pauza za kavu
15:45-17:30 dvorana Mediteran                                                    dvorana Kornati
Ana Marija Vidjak                                                Josip Bošnjaković, CTA-P
Transparentnost rada u                                  Socio-kognitivna transakcijska
organizacijama – model trorukog                                      analiza
ugovora
radionica, jezik: hrvatski, engleski                   radionica, jezik: hrvatski
17:30-18:00 dvorana Mediteran
Zatvaranje ljetne škole!

O bilo kakvim novostima i eventualnim izmjenama biti ćete informirani. Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite svim zainteresiranima.

Organizacijski tim ljetne škole

Preberite več »

Delavnic s Sally openshaw

DELAVNICA S SALLY OPENSHAW

Vabimo vas na enodnevno delavnico s Sally Openshaw na Teme spolnosti in erotike v psihoterapiji, ki 10. aprila 2017  v City Hotelu, Ljubljana. Delavnica se bo začela ob 9.30 in se bo končala ob 17.30.

Na spodnji povezavi si lahko natisnete prijavnico.

Prijavnica

 

Preberite več »

Vabilo

VPIS V SPECIALISTIČNO
IZOBRAŽEVANJE IZ TRANSAKCIJSKO-ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

šolsko leto 2017

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana sporoča, da vpisujemo novo generacijo v štiriletno izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije (TA-202). Izobraževanje se bo pričelo januarja 2017. V treningu bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA).

Pogoj za vpis na študij TA-202 je opravljeno uvodno izobraževanje iz transakcijske analize (TA-101). Več informacij o izobraževanju lahko najdete v priponki.

Vabilo (PDF) »

Preberite več »

Prošnja za sodelovanje v raziskavi o supervizijskem odnosu

Sem absolventka študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sem pod mentorstvom prof. dr. Anje Podlesek za diplomsko nalogo prevedla Vprašalnik supervizijskega odnosa (Supervisory Relationship Questionnaire – SRQ; Palomo, 2010). To bi bil prvi vprašalnik v slovenskem jeziku, s katerim bi lahko ocenjevali celostni odnos med supervizorjem in supervizantom.

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje in pomoč, ker za raziskavo potrebujem zelo velik vzorec udeležencev. Ogromno bi mi pomenilo, če bi lahko rešili anketo in jo po možnosti v čim večjem številu posredovali svojim kolegom, prijateljem in znancem, za katere menite, da imajo/so imeli vsaj eno od naštetega:

  • individualno supervizijo,
  • skupinsko supervizijo,
  • timsko supervizijo,
  • intervizijo,
  • mentorstvo v času pripravništva oz. usposabljanja.

Reševanje ankete traja le približno 10 minut in ker so uporabne le ankete, ki so rešene do konca, vas lepo prosim, da z reševanjem ne zaključite predčasno. (več …)

Preberite več »