slide-1-sub
slide-2-sub

Breda Pavlovič

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 040 653 923
e-naslov: bre.pavlo@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna, partnerska
Terapevtska usmeritev: analitska Transakcijska analiza
Izobrazba: dipl. vzgojitelj
Študijska stopnja: specializantka TA