slide-1-sub
slide-2-sub

Blanka Simšič

Terapijo izvaja na naslovu: Prešernova 1, 6230 Postojna

Telefon: 041 59 59 76
e-naslov: blanka.simsic@gmail.com
Spletna stran: www.psiholog-psihoterapevt.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize