slide-1-sub
slide-2-sub

Blanka Simšič

Terapijo izvaja na naslovu: Prešernova 1, Postojna

Telefon: 041 595 976
e-naslov: blanka.simsic@gmail.com
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.psihologinja
Študijska stopnja: specializantka transakcijske analize