slide-1-sub
slide-2-sub

Bernarda Potočnik

Terapijo izvaja na naslovu:

Telefon: 031 222 089
e-naslov: bernarda.potocnik1@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: magistrica antropoliških znanosti
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije