slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Rupar

Terapijo izvaja na naslovu: Šenčur, Poslovna cona A35

Telefon: 040 654 376
e-naslov: barbara.rupar@gmail.com
Spletna stran: www.norsu.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: transakcijska analiza
Izobrazba: univ.dipl.pol.
Študijska stopnja: specializant TA