slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Prassel

Terapijo izvaja na naslovu: Ljubljanska 15, Bled in Parmova 14, Ljubljana

Telefon: 041 879 644
e-naslov: barbara.prassel@gmail.com
Spletna stran: www.psihoterapija-bp.si
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna relacijska psihoterapija, EMDR
Izobrazba: dipl. filozof in sociolog
Študijska stopnja: certificiran integrativni terapevt