slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Karoli

Terapijo izvaja na naslovu: TC Ledina, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 040 395 587
e-naslov: karoli.barbara@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: diplomirana medicinska sestra
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije