slide-1-sub
slide-2-sub

Barbara Hribar

Terapijo izvaja na naslovu:Ljubljanska c. 58, 2000 Maribor

Telefon: 041 260 197
e-naslov: barbi.hribar@gmail.com
Domača stran: www.dotik-zivljenja.si
Vrsta terapije: otroška
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: Profesor slov. in ped.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije