slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Sagadin

Terapijo izvaja na naslovu: Stegne 27, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 336 713
e-naslov: anja.abadon@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: magistrica psihologije
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije