slide-1-sub
slide-2-sub

Anja Pernek

Terapijo izvaja na naslovu: Maribor

Telefon: 041 935 786
e-naslov: anja.pernek@gmail.com
Spletna stran:
Vrsta terapije: individualna
Terapevtska usmeritev: integrativna psihoterapija
Izobrazba: univ.dipl.psih.
Študijska stopnja: specializantka integrativne psihoterapije